.:โคมไฟสีสันเมืองใต้@Hatyai Park:.
สีสันแห่งความสวยงามของงานเทศกาลโคมไฟสีสันเมืองใต้ ครั้งที่ 7 และงานเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง“หาดใหญ่ไอซ์โดม” เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานเทศกาลโคมไฟสีสันเมืองใต้ ...