เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมสังเกตการณ์"ปรากฏการณ์ฝนดาวตกคนคู่" ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 รวมถึงกิจกรรมทางดาราศาสตร์อื่นๆ อาทิ แนะนำการดูดาวเบื้องต้น เรียนรู้ท้องฟ้าและกลุ่มดา...