พระโพธิสัตว์กวนอิม [ดู : 8740]
โพสเมื่อ : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

          พระโพธิสัตว์กวนอิม  พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา  เป็นปางประทานพร  สร้างด้วยหินหยกสีขา  โดยเทศบาลนครหาดใหญ่  พร้อมด้วยพ่อค้าประชาชน  สมาคมมูลนิธิ  ร่วมใจสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี  (พ.ศ.2539)  แกะสลักอย่างประณีตบรรจง  โดยช่างชาวจีน  มณฑลเหอเป่ย  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยขนาดความสูง  9.9  เมตร  น้ำหนักโดยรวมประมาณ 80 ตัน  ได้ทำพิธีพุทธาภิเษกและสมโภชเป็นเวลา  3  วัน  เมื่อวันพุธที่  7  เมษายน  2540  ทั้งพิธีแบบจีนและแบบไทยพุทธ  ภายใต้ฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม  จัดทำเป็นห้องโถง  8  เหลี่ยม  ซึ่งแต่ละมุมเป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นของเซียนทั้ง 8  องค์  ภายในตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน  และด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพระโพธิสัตว์กวนอิม  ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมากราบไหว้เป็นจำนวนมาก  สะท้อนให้เห็นถึงบารมีที่แผ่ไพศาลมายังผู้มีจิตศรัทธาได้เป็นอย่างดี