เทพเจ้า [ดู : 8177]
โพสเมื่อ : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

       ภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่  บริเวณใกล้กับพระโพธิสัตว์กวนอิม  ยังมีเทพเจ้าจีนอีกหลายองค์ให้ผู้เลื่อมใสศรัทธามาขอพร  เพิ่มสิริมงคลให้กับชีวิต  อาทิ  “เทพเจ้ากวนอู”  เทพแห่งคุณธรรมและความซื่อสัตย์  ประทานความก้าวหน้าในชีวิตแก่ผู้มากราบไหว้  หรือเพียงเดินเข้าไปภายในปากมังกร  อาจพบสวนสวรรค์  ที่มี  “เง็กซียนฮ่องเต้”  ประมุขของเทพเจ้าทั้งหลาย  ประทานอำนาจวาสนา  “พระสังกัจจายน์”  ประทานโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์  และ  “เทพเจ้าฮกลกซิ่ว”  ประทานโชคลาภ  ความร่ำรวย  และอายุยืน