ท้าวมหาพรหม [ดู : 9502]
โพสเมื่อ : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

        บนยอดเขาชุมสัก  ภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่  เป็นที่ประดิษฐานของ  “ท้าวมหาพรหม”  พระผู้สร้างสรรพสิ่งต่าง ๆ  บนโลกนี้  ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู  จึงมีผู้นิยมมากราบไหว้ขอพรให้ประกอบกิจการงานประสบความสำเร็จดังใจหวัง  โดยภายในบริเวณเดียวกัน  ยังมีเทพสูงสุดของศาสนาฮินดูและช้างเอราวัณขนาดใหญ่อีกด้วย  ซึ่งนอกจากภูมิสถาปัตและสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นสวยงามแล้ว  ยังเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมักบันทึกภาพความประทับใจของทิวทัศน์  เนื่องจากสามารถมองเห็นทั้งตัวเมืองหาดใหญ่ที่แน่นขนัดด้วยอาคารบ้านเรือน  และทะเลสาบสงขลาที่เห็นอยู่ไกล ๆ  ได้อย่างสวยงามชัดเจนมาก