พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) [ดู : 4962]
โพสเมื่อ : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

          ลานกว้างภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ยังมีพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับนั่งบนบัลลังค์ ทำให้ชาวไทยรุ่นหลังได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงสร้างไว้ ซึ่งพระองค์ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก และลานพระบรมรูปแห่งนี้ยังใช้เป็นที่จัดกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราชเป็นประจำทุกปี